การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (Pdf) AUTHOR ชาตรี ประกิตนนทการ

ชาตรี ประกิตนนทการ á 2 Free download

้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อรูปแนวความคิดและรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้เขียนได้เสนอขึ้นม

Review การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1

การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1

การสร้างงาน มีแนวคิดอย่างไรในการสร้างงานเหล่านั้น ซึ่งผู้เขียนพยายามมองถึงความเคลื่อนไหวทางสังคม และการเมืองในช่วง

Read & download Ö PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free á ชาตรี ประกิตนนทการ

อุดมการณ์ ในรัชกาลที่ ๑ ผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรมผู้เขียนได้วิเคราะห์งานศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๑ ว่า เบื้องหลังใ


2 thoughts on “การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1

  1. says:

    สนุกมาก อชาตรีศึกษาแบบแปลนวัดหลักๆ โดยเฉพาะวัดพร

  2. says:

    สนุกดี บางช่วงอาจจะอ่านไม่ค่อยเข้าใจเพราะเราขาดพื้นฐานประวัติศาสตร์ศิลปะ แต่ข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *