[ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ] ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ [asian literature Book] Ebook – PDF, TXT & Kindle ePUB free1 thoughts on “ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ

  1. says:

    ตอนช่วงต้นเล่ม สำนวนเล่าไม่ค่อยราบรื่นต่อเนื่องถูกคั่นด้วยสำเนาเอกสารทางรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Download Î E-book, or Kindle E-pub ½ ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ

้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้สะท้อนให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังและเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติได้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเจ้าจอมก๊กออทั้งห้าท่านกลายเป็นส่วนห

Read ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ

ย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออ

นึ่งของบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้สนใจศึกษาชีวิตและผลงานอยู่เสมอเจ้าจอมก๊กออเล่มนี้จะบอกเรื่องราวชีวิตในวังและหลังวังของเจ้าจอมทั้งห้าท่านและอาจเป็นคำตอบว่าทำไมเจ้าจอมก๊กออจึงทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในฝ่ายในสมัยรัชกาลที่

Download Î E-book, or Kindle E-pub ½ ดร.กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ

แม้โลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนกำหนดให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังโดยเฉพาะชีวิตหญิงชาววังที่เปรียบว่าเหมือนนกในกรงทองทว่าชีวิตและงานของเจ้าจอมก๊กออเจ้าจอมมารดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ และเจ้าจอมเอื้อนในการรับใช้ใ