Soner Yalçın { Summary } Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas


read Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas

Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas

R gerçek kişilerdirOlaylar tanıkların ağzından anlat. stanbul

download Ë PDF, eBook or Kindle ePUB » Soner Yalçın

ılmıştırİŞTE MİT'İN GAYRİ RESMİ TARİHİArka Kap. Kitapta M T in y llarca lkemizi kom nizm belas ndan korumak ad na rg tledi i legal ve ok as illegal faaliyetlerin d k m yer isim belge verilerek yap lm Bahse konu eylemlerin ger ekte kim taraf ndan ne i in yap ld o kadar kar m ki eylemleri ger ekle tirenlerin bile kimin taraf nda olduklar hakk nda bir fikri oldu unu zannetmiyorum Zaten yazarlarda s k s k bunu vurgulamakta En y zeysel yorumumla te bunlar hep Amerika n n oyunu A a daki al nt oyunun ne kadar b y k oldu unu anlatmakta te yandan da acaba bu adamlara ne i iriyorlar diye de sormadan edemiyorum Pandora Noves Histries De Vampirs 1 unu zannetmiyorum Zaten yazarlarda s k s k bunu vurgulamakta En y zeysel yorumumla te bunlar hep Amerika n n oyunu A a daki al nt oyunun ne kadar b y k oldu Anayurt Oteli unu anlatmakta te yandan da acaba bu adamlara ne i iriyorlar diye de sormadan edemiyorum

Soner Yalçın » 6 read & download

Bu kitapta anlatılanlar tümüyle gerçektirAdı geçenle. bu kitapta mit elemanlar n n ve te kilat n uzun y llar amerikan finansman yla i ledi ini ve istihbarat servisinin yabanc devletlerin istihbarat rg t gibi al t n okuyacaks n z okuduk a a racaks n z fakat son y llarda lkemizdeki ter r eylemlerinde te kilat n sergiledi i zaaflar n ard ndan zihninizde baz eyler yerine oturacak


10 thoughts on “Bay Pipo: Bir MİT Görevlisinin Sıradışı Yaşamı: Hiram Abas

 1. says:

  Bir başka Soner Yalçın kitabı ve aynı üslup “Ey okuyucu benim kafamda var bir sonuç ama yazmıyorum Yalan söylemeden gerçekleri öyle bir tasnifliyorum veya yorumluyorum ki anlattığım konuda boşsanız manipüle edilin” Daha önce okuduğum Reis’de de durum aynıydı Bu sefer de mesajımız şu

 2. says:

  harika bir anlatım çok akıcı destekli kaynaklı çok iyi bir belgesel

 3. says:

  bu kitapta mit elemanlarının ve teşkilatın uzun yıllar amerikan finansmanıyla işlediğini ve istihbarat 'servisinin' yabanc

 4. says:

  Uzun zamandır okumak istediğim bir kitap olduğu için çok büyük beklentiyle başladım Büyük oranda beklenileni verdi bana Aslında Hiram Abas’ın yaşamını anlatan bir kitap gibi görünse de Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli siyasi sosyal ve istihbari olayları irdeleyen bir çalışma olmuş Yani bir nebze insanın ufkunu açıyor kitap Tabii eksileri de var Çok ayrıntıya girildiğinde insan bazen sık

 5. says:

  Türkiye'nin siyasi tarihini 1940'lardan 1990'lara kadar anlatan çok güzel bir kitap Kimin eli kimin cebinde gerçekten b

 6. says:

  İstanbul

 7. says:

  Mit in istihbarat tarihi gelişim süreci anlatılıyor Teşkilat Servis içerisinin sivil ve asker kişilerce idaresi aradaki çatışmalar gruplaşmalar ve ülkenin yönetimine müdahale edenler ve buna karşı

 8. says:

  Kitapta MİT'in yıllarca ülkemizi komünizm belasından korumak adına örgütlediği legal ve çokçası illegal faaliyetlerin dökümü yer isim belge verilerek yapılmış Bahse konu eylemlerin gerçekte kim tarafından ne için yapıldığı o kadar karışmış ki eylemleri gerçekleştirenlerin bile kimin tarafında oldukları hakkında bir fikri olduğunu zannetmiyorum Zaten yazarlarda sık sık bunu vurgulamakta En yü

 9. says:

  Gerçekten çok güzel bir kitap İçeriğindeki bilgiler Türkiye'nin geçmişi ve geleceğine dair bilgiler veriyor MİT in nasıl kurulduğu nasıl işlediği mitin içerisindeki oyunlar hakkında bilgiler veriyor Tavsiye ederim okumanızı

 10. says:

  Bla bla Adnan Demirel Ecevit bla bla Korur Dogu Evren bla bla MIT CIA MossadAdi gecenleri 20 dk wikipedia'da okuyun; daha faydali olacagina iddia girebilirim Tek sikinti olay orgusunu olusturmak zor olabilir ama kitap da bu konuda cok kotu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *