Willem Elsschot (Read) De verlossing – DOC and Kindle eBook

Read De verlossing

Atselijke pastoor Van Domburg heeft zich met zijn vrouw in het gehucht Groendal gevestigd waar hij als enige timmerman e. Terug in de tijd gekatapulteerd met een verhaal dat vandaag zou kunnen plaats vinden maar misschien tussen een Marokkaanse winkeluitbater en een hardleerse imam Wie weetPol van Domburg is n van de hoofdpersonages de timmerman en kruidenier van het dorp maar ook de enige socialistische vrijdenker in het dorp die op een slinkse manier zijn huis en grond van de graaf heeft kunnen kopen En met een Hollandse vader en een neef in de verfoeide verderfelijke stad waar de kerk de plak al niet meer zwaait En hij leest boeken Dat is natuurlijk gevaarlijk voor de gevestigde macht zoals de kerk Met de oude pastoor komt hij niet overeen maar deze heeft de kracht en de wil niet meer om met hem in conflict te gaan en hem terug op het rechte pad te krijgen Als deze echter komt te overlijden en hij wordt vervangen door de vrij jonge eenogige pastoor Kips komt de kat op de koord Zeker als een groepje startende vakbondsmilitanten in het dorp van Pol komt oproepen om voor de arbeiders te stemmen en tegen de graaf die alle grond in het dorp in eigendom heeft in te gaan gaat Kips het socialistische gevaar te lijf en verkettert hij van Domburg vanop de kansel Zo blijven de klanten van die laatste weg wordt Pol verbitterd en reageert hij zich nog meer af op zijn vrouw en dochters Het conflict tussen Pol en de pastoor mondt uit in een ware titanenstrijd Het einde van die strijd heeft wat mij betreft een verrassende niet zo Elsschotiaanse draai gekregen De verlossing op het einde is een verlossing die op meerdere manieren begrepen kan worden De situatie in het dorp de dorpstradities en gewoonten en de verschillen tussen dorp en stad en tussen de verschillende standen worden op levendige kleurrijke en beeldende wijze door Elsschot in zijn eigen onnavolgbare stijl neergezet Het boek leest zo vlot dat je moet oppassen of je wel alle toespelingen en heerlijke zinnen meekrijgt van de schrijver De personages zijn terug losjes gebaseerd op karakters uit Elsschot s omgeving en er zou zelfs een autobiografisch verhaal zitten achter de uiteindelijke verlossing waar deze korte roman tenslotte om zou draaien Of Elsschot zelf zijn eigen Vlaamse vrijdenkende sympathie n zou verwerkt hebben in dit verhaal is een goede vraag maar niet eenduidig te beantwoorden Zelfs als hij nog zou leven zou hij dit heel goed een mysterie weten te houden zoals hij wel meer deed met zo vele andere aspecten uit zijn priv leven Tenslotte komen beide hoofdpersonages er ua karakter maar bekaaid vanaf Ook als je deze korte roman hebt dichtgeslagen blijft hij nog wel even op je netvlies branden En wil je dit boek nog eens graag teruglezen net zoals met al de andere boeken van deze stilist Uitgeverij Polis mag dus van mij nog even verder gaan met de nieuwe uitgaves van dit prachtige oeuvre En de kunstenaar die de covers maakte evenzeer

Summary ´ PDF, eBook or Kindle ePUB ✓ Willem Elsschot

De verlossing

N winkelier goed zaken doet vooral omdat hij zijn arme dorpsgenoten op ongenadige en gewiekste wijze weet te overdondere. Een mooie cover die direct aanspreekt Los handschrift maar wel goed leesbaar komt sympathiek over Met een duidelijke vermelding van het woord roman zodat je geen kat in de zak koopt De focus gaat onmiddellijk naar de essentie de priester in ouderwetse soutane met bijbel en paternoster Wat uiteraard opvalt is het kogelgat in zijn hoofd Algemeen associeer ik deze figuur met het in Vlaanderen vroeger gebruikelijke triumviraat van de intelligentia de burgemeester de dokter en mijnheer pastoor Klieinschalige dorpspolitiek door onaantastbaren die boven het plebs stonden altijd gelijk hadden en waaraan niet mocht getwijfeld wordenTijdens het leze krijg denk ik regelmatig aan Don Camillo en Peppone In De Verlossing is het een strijd tussen de pastoor en een wnkelierPrachtige beschrijving van het plattelandsdorp in de tijd van Elsschot Precies zoals ik mij herinner Dus zeker geloofwaardig en waarheidsgetrouw daar bestaat voldoende literatuur over om dat te staven Als Elsschot s enige ervaring met een plattelandsroman is het wel bijzonder goed geslaagdDe pastoor is tegen verloedering van de goede zeden verkeerde geletterdheid het leven boven zijn stand verlies van respect en verlies van totale onderworpenheid aan de wil van God bij monde van de pastoor uiteraard Dit alles werd vertegenwoordigd door het goddeloze socialismecommunisme De pastoor heeft duidelijk een erg vooruitziende blik Het was een tijd waarin de priester rechtstreeks vanaf zijn kansel aan politiek deed en tegen verkiezingstijd ware veldslagen werden uitgevochten tussen rooien en paapsen Verbanning uit de kerk was toen een sociaal drama waarvan erg vaak de vrouwen en kinderen het slachtoffer warenPersoonlijk vind ik de werktitel De Doop beter getroffen dan De Verlossing Dan is de essentie van het verhaal meteen duidelijk met De Verlossing kan je alle kanten uit De doop is duidelijk het hoogtepunt van het boek en einde van het verhaal Dat is tegelijkertijd een drievoudige verlossing Pol die verlossing vind uit het vagevuur door substitie in de ogen van Anna althans het kind wordt verlost uit zijn heidendom uit katholiek oogpunt uiteraard Anna wordt verlost van haar trauma en twijfels dat haar vader verdoemd is door haar schuld kon Pol Kips vermoorden niemand denkt er blijkbaar aan om een dokter te halenDe Verlossing is het minst autobiografische werk in het oeuvre van Elsschot De schrijver komt zelf als verkoper in al zijn werken voor Zoals Hitchcock in al zijn films een bijrolletje speelt In dit boek de naamloze zeepverkoper hilarisch Savygnatuni is een verwijzing naar het tijdschrift La Revue Continentale Illustr e waarvoor Elsschot enkele jaren werkte en waarmee mensen werden opgelicht De Verlossing is geschreven vanuit een auctoriaal perspectief ttz een alwetende vertellervb citaat blz69Ezel dacht Pol die zag dat Kips hem nakeek De verteller kent de gedachten van PolWat me het meeste opviel is het thuisgevoel dat ik er van krijg Net of ik terugkeerde naar mijn jeugdjaren En ook wel dat iedereen in die tijd ofwel katholiek was ofwel zoals Elsschot minstens wist wat katholiek zijn betekende en inhield Verwonderlijk is dat doodgewone woorden en uitdrukkingen ondertussen op zulk een korte tijd een politiek incorrecte en geladen betekenis gekregen hebben Dit verhaal net zoals zijn andere werken kan enkel in Vlaanderen spelen het is er mee doordrongenTypisch in zijn schrijfstijl vind ik de directe confrontatie Elsschot gebruikt weinig woorden en draait niet rond de pot1ste zin Van Domburg had zijn vrouw pas getrouwd toen zij al zwanger wasMaar het meest geniet ik van zijn cynische humor Wanneer de zeepman denkt zijn grote slag te slaan Moet je nog ver lopen vroeg Pol medelijdend En ik bewonder zijn expressief taalgebruik woorden die door hun context een veel rijkere betekenis krijgen door er geluid beweging gevoel aan toe te voegen Engelse waar knarste Pol De klep werd dichtgeflapt

Willem Elsschot ✓ 6 Read & download

De Verlossing is het tragikomische verhaal over de strijd tussen de socialistische vrijdenker Pol van Domburg en een pla. Wat is het heerlijk om het werk van Elsschot te herontdekken in de nieuwe uitgave van Polis Alle romans en novelles mooi vormgegeven in een apart boekje met een aangenaam lettertype En bovendien zit er ook nog eens een verrassing bij Deze weinig bekende vroege roman blijkt een echt meesterwerkje De Verlossing is zeker geen typische Elsschot Elsschot is een stadsmens en zo goed als al zijn verhalen spelen zich af binnen een stedelijke context maar De Verlossing is een plattelandsroman vol Kempense hardheid en norse koppigheid Minstens even verrassend is de grote vaart waarmee het verhaal verteld wordt De Verlossing barst van de actie Elsschot schrijft filmisch als een regisseur die zwierig met zijn camera inzoomt op details uitzoomt uit kiesheid en telkens weer op het juiste moment cut weet te roepenDe kracht van de suggestie is dikwijls sterker dan de daad zelf dus toont Elsschot het geweld meestal indirect gesuggereerd in aanzet of gevolg Het verhaal gaat over de vete tussen Pol een timmerman die vanuit de stad naar het platteland verhuist is en daar een dorpswinkel uitbaat en Kips de dorpspastoor Pol is iemand die boeken leest en dus bij voorbaat verdacht Bovendien is hij ongelovig en koestert hij socialistische sympathie n Waar Elsschots sympathie binnen de idee nstrijd ligt is duidelijk maar het boek kiest geen partij want Pol is allesbehalve sympathiek Hij is minstens even koppig als de priester negeert zijn kinderen heeft dwanggedachten en mishandelt zijn vrouw De strijd escaleert nadat Kips in de kerk oproept tot een boycot van Pols dorpswinkel De ultieme confrontatie tussen de twee is een shoot out die zoals Eric Rinckhout in zijn uitmuntende nawoord opmerkt niet zou misstaan in een western van uentin TarrantinoIn de epiloog volgen we Anna de enig overgebleven dochter van Pol die een dorpskwezel is geworden en wanhopige pogingen doet om vergiffenis af te smeken voor de doodzonden van haar vader Een prima gelegenheid doet zich voor als Frits en Ida familie uit de stad op bezoek komen met haar achterneefje WillemIn de stadsmens Frits herkennen kenners Elsschot zelf Deze kleine roman wemelt van de boeiende personages De zeepverkoper die uiterst ongelegen Pols winkel binnenvalt is ronduit hilarisch maar ook het tante nonneke dat Anna een appartement probeert te verpatsen het jonge graafje dat mee komt mesten en zo niet alleen zichzelf maar ook zijn personeel in de nesten werkt enzovoortstuk voor stuk zijn het sterke personages die ook nog eens mooi hun rol spelen binnen de ontwikkeling van van het verhaal Verbazingwekkend trouwens hoe mooi de zakelijke soberheid van Elsschots stijl de tand des tijds doorstaan heeft en wat een verschil met zo vele andere klassieke auteurs Sterker nog het werk van Elsschot lijkt alleen maar aan po tische zeggingskracht te winnen Ondanks de religieuze thematiek en hier en daar een verouderd woord leest zelfs zijn plattelandsnovelle vlotOngetwijfeld is De Verlossing niet perfect maar wat heb ik genoten van deze vroege Elsschot Seks en geweld moord masturbatie en socialistische politiek De Verlossing werd door de kerk verboden maar meer dan 100 jaar later staat Elsschots landelijke roman pal overeind Tijd om dit verwaarloosd meesterwerkje te herontdekken


6 thoughts on “De verlossing

 1. says:

  Wat is het heerlijk om het werk van Elsschot te herontdekken in de nieuwe uitgave van Polis Alle romans en novelles mooi vormgegeven in een apart boekje met een aangenaam lettertype En bovendien zit er ook nog eens een verrassing bij Deze weinig bekende vroege roman blijkt een echt meesterwerkje De Verlossing is zeker geen typische Elsschot

 2. says:

  Terug in de tijd gekatapulteerd met een verhaal dat vandaag zou kunnen plaats vinden maar misschien tussen een Ma

 3. says:

  Een mooie cover die direct aanspreekt Los handschrift maar wel goed leesbaar komt sympathiek over Met een duidelijke vermelding van het woord roman zodat je geen kat in de zak koopt De focus gaat onmiddellijk naar de essentie de priester in ouderwetse soutane met bijbel en paternoster Wat uiteraard opvalt is het kogelgat in zijn hoofd Algemeen associeer ik deze figuur met het in Vlaanderen vroeger gebruikeli

 4. says:

  De katholieke tegenhanger van ‘Knielen op een bed van violen’ Heerlijk donker en somber geen straaltje licht

 5. says:

  Heb je de koe dan toch getrouwd kameraad? Dan heb je 't kalf ook hoorZoals altijd enorm genoten van dit rasecht Elsschot verhaal door

 6. says:

  Heel mooi geschreven heel mooi opgebouwd Ik lees Willem Elsschot heel graag