[PDF/EPUB] Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıçtan Perslere Kadar By Kemalettin Köroğlu – PDF, Kindle & TXT Online

Read & Download Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıçtan Perslere Kadar

Duğunu çok açık biçimde sergilerArkeolog ve eskiçağ tarihçisi Doçent Kemalettin Köroğlu bu bağlamda bilgi edinmek isteyen okuyucu ve öğrencilerin beklentilerini dikkate alarak; Sümer Akkad Babil Hurri Mitani ve Assur gibi parlak uygarlıkların tarihini kronolojik bir sırayla ele alıyor ve çalışmasını harita çizim desen ve fotoğraflarla destekleyerek derinleştiriy.

Free read Ú PDF, eBook or Kindle ePUB free ò Kemalettin Köroğlu

Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıçtan Perslere Kadar

Irmaklar arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya'da yaratılan kültür doğduğu toprakların dışında özellikle Doğu Akdeniz Suriye Filistin Arabistan Yarımadası İran ve Anadolu'yu etkilemiş ve bölge haklı olarak uygarlığın beşiği olarak nitelendirilmiştir Mezopotamya uygarlığı ilk kent devletleri ilk krallıklar ve ilk imparatorlukların yanı sıra yerleşim m.

Kemalettin Köroğlu ò 5 Read & Download

Erkezleriyle belirginleşen anıtsal mimarisi kral mezarları tapınaklar zigguratlar boyalı seramik ürünleri yazı sistemleri yasaları ve heykelciliğiyle de ayrıcalaşarak özgün bir kimlik ve üslup yaratmıştır Bölgenin coğrafyası temelinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen buluntular çağdaş uygarlığın Eski Mezopotamya’ya ne denli borçlu ol.


1 thoughts on “Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıçtan Perslere Kadar

  1. says:

    Bu kitap popüler bilim diliyle yazılmış bir tarih kitabıdır Mezopotamya denilen topraklarda MÖ 7 binyıl sonunda başlayan Hassuna Samarra Dönemlerinden MÖ 538’de Pers yönetimine girene kadar geçen yaklaşık altı bin yılın anlatımı dökümüdür Bugün Ortadoğu’nun “makus tarihini” anlamada son derece yararlı bir kitap Aslında Göbeklitepe’nin keşfinden sonra Kadim Mezopotamya tarihinin