( Kindle ePUB / PDF ) Hint Mitolojisi Sözlüğü ✓ Korhan Kaya


  • Paperback
  • 224
  • Hint Mitolojisi Sözlüğü
  • Korhan Kaya
  • Turkish
  • 05 October 2018
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Korhan Kaya ¸ 6 review

Hint Mitolojisi Sözlüğü

Likte sunuyor Özgün Sanskrit kaynaklarından derlenmiş örnek parçalarla terimlerle özel adların özgün dildeki okunuşlarını titizlikle yans.

characters ↠ PDF, eBook or Kindle ePUB ¸ Korhan Kaya

Hint Mitolojisi Sözlüğü engin bir mitolojinin başlıca tanrılarını kavramlarını kaynaklarını öykülerini temellerini çerçeveleriyle bir.

Free download Hint Mitolojisi Sözlüğü

ıtan çeviri yazısıyla sağlam bir başvuru kitabı niteliği taşıyan bu yapıt Hint mitolojisini bütün boyutlarıyla kavramanın yolunu açıy.