Ahmad Mahmoud (Read) داستان یک شهر

REVIEW داستان یک شهر

«داستان یک شهر» قسمتی رمان خاطره است، تصویری زنده از.

READ & DOWNLOAD Ó MUCID.ME ✓ Ahmad Mahmoud

داستان یک شهر

یک دوره تاریخی و از جهتی ادامه رمان «همسایه‌ها» که ?.

Ahmad Mahmoud ✓ 1 FREE DOWNLOAD

?ا خالد در در کتاب «همسایه‌ها» آغاز شده است و در کتاب.


10 thoughts on “داستان یک شهر

 1. says:

  چند سال پیش که همسایه ها رو خوندم و متوجه شدم این کتاب ادامه‌ی زندگی خالد داستا

 2. says:

  Dastan e Yek Shahr Story Of a City 1981 Ahmad MahmoudAhmad E'ta better known by his pen name Ahmad Mahmoud; was a prominent Iranian novelist One of his works The Neighbors stands out as one of the most notable novels in modern Persia

 3. says:

  احمدِ محمودِ عزیزم یه کتاب بی‌نظیر دیگه اما هم‌چنان همسایه‌ها واسم جذاب‌تر هست شاید چون قلم نویسنده تو اولین کتابی که ازش خوندم بیش‌تر مشتاقم کرده بود

 4. says:

  ای پایان ای پایان ای همه‌چیز و هیچ‌چیز ای نماینده‌ی نبوغ مطلق نویسندهای پایان

 5. says:

  داستان یک شهر به گونه ای ادامه داستان زندگی خالد در رمان همسایه هاست خالد که در دوران سربازی به عضویت شاخه نظامی حزب توده در آمده، با کشف این سازمان پس از کودتای 28 مرداد به بندر لنگه تبعید می شود و در آن جا با علی آشنا می شود داستان

 6. says:

  یک جورهایی ادامه‌ی کتاب همسایه‌‌هاست و داستان خالد را پس از رفتن سربازی تعریف می‌کند البته اگر همسایه‌ها را هم نخوانده باشید مشکلی پیش نمی‌آید و ماجراهای گتاب ارتباطی با آن همسایه‌ها ندارد داستان دو قسمت دارد خالدِ جوان عضو حزب توده ب

 7. says:

  ادامۀ همسایه ها که در آن خالد بخوانید محموددوران جوانی و تبعیدش را می گذراندبرای من که عاشق کارهای محمودم این رمان هم جزء قله هاسترمان داستان یک شهر،شرح فروریزی آرزوها و پندارهای خالد و عل

 8. says:

  این کتاب در واقع ادامه‌ی داستان خالد در رمان همسایه‌هاست گرچه این رمان به اندازه ی همسایه‌ها جذاب نیست اما برای کسی که از خواندن همسایه‌ها لذت برده، خواندنش خالی از لطف ن

 9. says:

  اولش همه‌چیز تکراری و بیهوده به نظر می‌رسه یکی، که اون زمان هنوز نمی‌دونی خالد ه، فقط داره روزها رو به شب می‌رسونه هر روز همون کارها، همون جاها، همون چندتا آدم معدود که صد صفحه که می‌گذره دیگه با مناسباتشون باهم کامل آشنا شده‌ای کم‌کم خسته‌

 10. says:

  یه شاهکار دیگه از نویسنده محبوبم ، از تک تک جملات و تصوری که محمود از جنوب برام میسازه لذت میبرم یکی از بینظیرترین پایان بندی ها توی این کتاب گفته شده ، چیزی که از فکر کردن بهش هم فکرت مغشوش میشه و حالت رو بد می کنهاما همون چیزی که از فکر کردن