Sukupuoliero agraarikulttuurissa Se nyt vaan on semmonen { Kindle ePUB } ✓ Jan Löfström

Free download Sukupuoliero agraarikulttuurissa Se nyt vaan on semmonen

Miten jyrkkänä naisen ja miehen eroa on pidetty ja miten sen on oletettu ilmenevän ihmisten olemuksessa sekä arkielämän käytännössä Millä tavoin seksuaalisuus on määrittänyt onnistunutta mieheyden ja naiseuden esittämistä Mieheyttä ja naiseutta määrittävät symboliset rajat ovat historiallisesti muuttuvia Tässä.

characters ã eBook, ePUB or Kindle PDF ☆ Jan Löfström

Sukupuoliero agraarikulttuurissa Se nyt vaan on semmonen

Ihmisten mielikuvamaailmassa Tutkimuksen aineistona on rikas suullinen perinne ja muistitieto kertomukset naismaisista miehistä ja miesmäisistä naisista sanasto seksuaalikaskut jne Lopussa näkökulma laajenee agraarikulttuurista vuosisadan vaihteen säätyläiskulttuurin ja 1900 luvun lopun arkikulttuurin mies ja naiskäsityksi.

Jan Löfström ☆ 8 Summary

Tutkimuksessa tarkastellaan miten mieheyden ja naiseuden erot hahmotettiin suomalaisessa maaseutukulttuurissa noin 1880 1950 Asiaa lähestytään mm sukupuolten työnjaon ja ruumiillisuuden ja etenkin seksuaalisuuden teemojen kautta mm kysyen millainen oli samaa sukupuolta olevien välisen seksuaalisuuden paikka agraariyhteiskunnan.