[Download Summary] Tarîxa Kurdistan Cîld #1 ✓ Cegerxwîn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Download î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Cegerxwîn

Tarîxa Kurdistan Cîld #1

Bateke hêja û fireh kir Li ser dîroka Kurdistanê jî gelekî xebitî û ev efrandina hêja pêkanî Cîgerxwî.

Free read Tarîxa Kurdistan Cîld #1

Saydayê Cîgerxwîn xebatkarê mezin ku xebata wî ya esasî di warê şiêr da bû di warê din da jî kar û xe.

Download î PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ↠ Cegerxwîn

N bûyerên dîrokî bi zmanekî zelal û şîrîn tesvîr kirine ku xwendewan ji xwendina vê pirtûkê aciz nebi.

  • Hardcover
  • 216
  • Tarîxa Kurdistan Cîld #1
  • Cegerxwîn
  • Kurdish
  • 02 February 2018
  • 9789176720103

About the Author: Cegerxwîn

Cigerxwîn or Cegerxwîn pronounced Jigar Khwin; 1903 – October 22 1984 was a renowned Kurdish polymath and nationalistHe is known to be one of the most influential Kurdish writers and poets in the Kurdistan region of the Middle East and his work has been renewed for the creation of hundreds of songs and played a crucial role in the preservation of Kurdish cultural heritageCigerxwîn's real nam